VİZYON

Gelenekçi yenilikçilik esasına dayalı ilim ve düşünce üreten,liyakat sahibi ve sosyal açıdan etkili âlimler yetiştirmede öncü bir ilim merkezi olmak

MİSYON

Köklü ilim mirasımız ile güncel yorumları birlikte değerlendiren seçkin bir akademik çevrede İslami İlimler eğitimi vermek; öğrencilerin araştırma, ekip çalışması yürütme ve sunum yeteneklerini ortaya çıkarmak ayrıca öğrencilerin fikrî ve manevî gelişmelerine katkıda bulunmak.

DEĞERLER

  • Üstün başarı gösteren öğrencileri merkeze almak
  • Köklü ilim mirası ile güncel yorumları, kadim usul ile yeni arayışları birlikte değerlendirmek
  • İlim ile irfanı, öğretim ile eğitimi, akademik başarı ile manevi gelişimi birleştirmek
  • Yüksek başarı için hem akademik hem de idari açılardan kaliteden ödün vermemek
  • İlmi altyapıyı araştırma, sunum vb. kabiliyetlerle tamamlamak
  • İlmi gelenek oluşturmayı uygulama süreçleri ile desteklemek.