SİLM İhtisas Kademesi Başvuruları Başladı

İbn Haldun Üniversitesi Onur Programı bünyesinde faaliyete geçen ve İslami İlimler öğrenci ve araştırmacılarında büyük heyecan uyandıran Süleymaniye İlim ve Araştırma Merkezi (SİLM), İhtisas Kademesi için tanıtım ve başvuru süreci başladı.

SİLM İhtisas Kademesine İstanbul’daki her üniversiteden İslami İlimler / İlahiyat sahasında lisansüstü erkek öğrencilerin başvuruları alınacak. SİLM’e kabul edilen genç araştırmacılar asistan olarak istihdam edilecek ve üç yıllık bir program çerçevesinde eğitim ve araştırma faaliyetlerine devam edecek

İstanbul’un Kalbi Süleymaniye Külliyesi Mülazımlar Medresesinde faaliyet gösterecek olan SİLM bünyesinde İleri Seviye İslami İlimler Seminerleri ve Çalışma Grupları yer alacak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız